TEHOKKAAT, TARKAT JA LUOTETTAVAT VALVOJAT RAKENNUSHANKKEELLESI


Ahma insinöörien rakennus- ja työmaavalvojat auttavat hankkeesi maaliin laatuvaatimuksista kiinni pitäen sekä riskit ja virheet minimoiden. Valvojillamme on pitkä kokemus vaativasta urakoinnista, suunnittelusta sekä rakennuttamisesta. Palvelun sisällön ja laajuuden sovimme aina asiakkaan kanssa vastaamaan hankkeen tarpeita.

Hyvä työmaavalvoja varmistaa, että tavoitteesi toteutuvat 


Työmaavalvoja varmistaa, että rakennushankkeesi tekniset, aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat sopimuksiin kirjatun mukaisesti.

Valvontakäynneillä työmaalla valvoja seuraa aikataulun edistymistä, tehdyn työn laatua, työturvallisuutta sekä kustannuksia.

Hyvä työmaavalvoja on kokenut rakentaja, joka ennakoi tulevaa ja hyödyntää kokemustaan. Hän toimii vastaavan työnjohtajan ja muun työmaahenkilöstön luottopakkina, joka osaa myös luoda työmaalle luottamuksellisen, hyvän ilmapiirin. Näin mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua hyvässä hengessä ja hyvissä ajoin.

Työmaavalvojan tehtävät 


 • Teknisen toteutuksen laadunvalvonta
 • Aikataulun valvonta
 • Urakkasopimusten mukaisten velvoitteiden valvonta
 • Työnaikaisen suunnittelun seuranta
 • Suunnitelmien tarkastaminen
 • Rakennuttajan edustaminen viranomaisten aloitus- ja seurantakokouksissa
 • Työmaakokousten valmistelu ja sihteerin tehtävät
 • Työturvallisuuden valvonta
 • Siisteyden valvonta
 • Urakoitsijoiden laskujen tarkastaminen
 • Lisä- ja muutostöiden käsittely
 • Vastaanottotarkastusten valmistelu
 • Taloudellisten loppuselvitysten valmistelu
 • Käytönopastuksen valvonta
 • Jälkitarkastusten valmistelu

Kokenut työmaavalvoja löytyy Ahma insinööreiltä. Ota yhteyttä!

Rakennusvalvoja huolehtii hyvän rakennustavan, lakien ja säädösten noudattamisesta 


Rakennusvalvojamme pitää huolen siitä, että rakennushankkeesi toteutuu hyvää rakennustapaa noudattaen, sopimusten, lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden mukaisesti. Hän pitää sinut myös ajan tasalla kuluista ja muutoksista, sekä toimii yhteyshenkilönä hankkeen osapuolten välillä. Jokaiselle hankkeelle tehdään valvontasuunnitelma, jolla varmistetaan valvonnan tehokkuus ja taloudellisuus.

Ahma insinöörien rakennusvalvoja on apunasi ja tukenasi koko hankkeen ajan. Hän on mukana aloituskokouksesta loppuselvitykseen asti ja toimittaa lopuksi selkeät dokumentit laadun toteutumisesta.

Kysy lisää rakennusvalvojapalveluistamme!

Talotekninen valvonta varmistaa suunnitelmissa pysymisen 


Ahma insinöörien taloteknisen valvonnan asiantuntijat varmistavat, että rakennettavan kiinteistön tekninen toteutus on suunnitelmien mukainen sekä noudattaa määräyksiä. Talotekninen valvojamme auttaa esimerkiksi kiinteistön energiatehokkuuden ja käyttäjien tarpeiden huomioimisessa.

Talotekninen valvoja käy läpi suunnitelmat, tekee asennustapatarkastukset ja työvaiheiden aloituskatselmuksen, hoitaa viranomais- ja toimivuustarkastukset sekä huolehtii toimintakokeista ja vastaanottomenettelyistä. Saat tarkistuksista, kokeista, laadunvalvonnasta ja toiminnanvarmistamisesta loppuraportit sovitussa laajuudessa.

Hoidamme mielellämme kohteesi taloteknisen valvonnan. Ota yhteyttä! 

Rakennus- ja taloteknisen valvojan tehtävät 


 • Sopimusten mukaisen toteutuksen valvonta 
 • Tekninen valvonta
 • Aikataulun valvonta
 • Laadunvalvonta
 • Budjetin valvonta 
 • Valvonnan dokumentointi 
 • Laadunvarmistus
 • Katselmukset, kattaen koko rakennusprosessin ja takuuajan 

Ammattitaitoisen rakennus-, taloteknisen- ja työmaavalvonnan hoitavat Ahma insinöörien kokeneet asiantuntijat. Autamme mielellämme sinunkin rakennushankkeessasi. Ota yhteyttä!