Teollisuus, energia ja kaivos

Ahma insinöörit Oy tarjoaa kokonaisvaltaista teollisuuden projekti- ja rakennuttajakonsultointia vaativiin hankkeisiin. Kokeneen henkilöstömme voimin pystymme toteuttamaan niin pienehköjen muutosprojektien kuin kokonaisten tuotantolaitostenkin rakennuttamistehtävät.

Projektiosaamisemme käsittää teollisuusrakennusten ja prosessinosien lisäksi sähkönsiirron ja muun infrastruktuurin toteuttamisen ja olemme projektin omistajan tukena hankesuunnittelusta käyttöönottoon ja takuuajan tehtäviin asti. Toiminnan päättyessä Ahma insinöörit hoitaa tuotantolaitosten suunnitelmalliset käyttötarkoituksen muutokset tai yksiköiden purkuvaiheen ja jälkihoidon rakennuttamisen.

Kaivoshankkeiden toteuttamisessa Ahma insinöörit on Suomen kokenein rakennuttajakonsultti. Osaamisemme lisäksi hankkimamme kokemukset Kittilän, Raahen, Pampalon ja Pahtavaaran kultakaivoksista sekä Kemin ja Pajalan perusmetallikaivoksista muodostavat vankan perustan kaivoshankkeen onnistuneelle toteutukselle ja hankeaikataulujen pitämiselle.

Energiateollisuuden alalla henkilöstömme asiantuntemus kattaa niin energiantuotannon kuin –siirronkin edellyttämät valvonta- ja rakennuttajatehtävät. Meillä on kokemusta mm. ydinvoiman, bioenergian ja tuulivoiman tuotantoyksiköiden toteuttamisen rakennuttaja- ja projektikonsultin tehtävistä.

Teollisuusrakentamisen työturvallisuus on Ahman keskeistä osaamisaluetta. Työturvallisuuden koordinoinnin tueksi Ahma insinöörien oma työturvallisuusohjeistus on sertifioitu standardin OHSAS 18001 mukaisesti. Olemme vastanneet esimerkiksi Olkiluoto 3 –ydinvoimalaprojektin työturvallisuuden johtamis- ja asiantuntijatehtävistä