VARMA JA OSAAVA PROJEKTINJOHTOKUMPPANI


Ahmainsinöörit on rakennuttamisen asiantuntijoista koostuva palveluyritys, josta saat varman ja osaavan projektinjohtokumppanin.

Meillä on kattava kokemus erilaisista urakkamuodoista ja kaikenkokoisista rakennushankkeista hankesuunnittelusta toteutukseen. Toimimme joustavasti: samalla, kun toimintaamme ohjaava laatujärjestelmä turvaa rakennusprojektin laatua, kuuntelemme tarkasti asiakkaan toiveet ja mukautamme palvelumme tavoitteiden mukaisiksi. Sopeudumme joustavasti myös hankkeen aikana esiin tuleviin erikoistilanteisiin.

Palvelumme on läpinäkyvää: kommunikoimme vastuut selkeästi heti projektin alussa ja tunti- sekä laskutusarviot kuvataan yksityiskohtaisesti. Näin projektin etenemistä aikataulussaan ja budjetissa on vaivatonta seurata. Meillä on vahva tahto tehdä pitkäaikaista yhteistyötä; tutun kumppanin kanssa rakennusprojektit sujuvat vaivattomasti.

Ahma insinööreillä on hyvä kokemus vuoropuhelusta kiinteistön käyttäjien kanssa. Tunnistamme käyttäjäyhteistyön tärkeyden ja varmistamme käyttäjän toiveiden koordinoinnin myös tilaajan suuntaan. Samalla huolehdimme, että tilaajan tavoitteet aikataulun ja budjetin osalta saavutetaan sovitusti. Käyttäjän toiveiden koordinointi yhteistyössä tilaajan kanssa viimeistelee parhaan lopputuloksen.


Vaivaton budjetin ja aikataulun seuranta


Palvelumme on läpinäkyvää: kommunikoimme vastuut selkeästi heti toimeksiannon alussa, ja kuvaamme tunti- sekä laskutusarviot yksityiskohtaisesti. Näin toimeksiannon aikataulussa ja budjetissa pysymistä on vaivatonta seurata.

Meillä on vahva tahto tehdä pitkäaikaista yhteistyötä. Tutun kumppanin kanssa rakennusprojektit sujuvat vaivattomasti.


Kiinteistön käyttäjän ja tilaajan toiveita kuunnellen


Vuoropuhelu ja yhteistyö kiinteistön käyttäjien kanssa on meille tärkeää, ja meillä on siitä paljon hyviä kokemuksia. Varmistamme käyttäjien toiveiden koordinoinnin myös tilaajan suuntaan. Samalla huolehdimme, että tilaajan tavoitteet aikataulun ja budjetin osalta saavutetaan sovitusti. Käyttäjien toiveiden koordinointi yhteistyössä tilaajan kanssa varmistaa parhaan lopputuloksen.


Huomioi nämä projektinjohtokumppanin valinnassa


Valitse se kumppani ja kumppanilta sitä osaamista, joka parhaiten vastaa tarvettasi. Tarkista referenssit – näin varmistat, että kumppanin kokemus sopii hankkeeseesi. Huolehdi, että kumppani on osoittanut varanneensa riittävästi osaamista ja aikaa hankkeeseesi. Pelkkä hinta ei kerro kaikkea ja esimerkiksi tuntiarviot on siksi hyvä tehdä näkyviksi.

Voit aina kysyä myös muiden asiakkaiden kokemuksia.


Hyvä projektinjohtaja


  • On oma-aloitteinen ja tekee parannusehdotuksia suunnitelmaan tarvittaessa.
  • Ajaa sinun etuasi, jotta saat hankkeesi laadukkaasti, aikataulussa ja budjetissaan valmiiksi
  • On tavoitettavissa joustavasti koko hankkeen ajan
  • Hallitsee projektin kokonaisuuden suunnittelusta toteutukseen


Ahmainsinöörien tapa toimia


Ahma insinöörien laatujärjestelmä ja testatut prosessit turvaavat toiminnan ja palvelun laatua hankkeen alusta loppuun. Laatujärjestelmän mukaisen etenemisen lisäksi asiakkaiden toiveiden räätälöinti hankekohtaisesti on hyvin tärkeää. Hyödyntämällä tilaajan osaamista varmistamme parhaan mahdollisen lopputuloksen yhteistyölle.